We vinden het belangrijk om (jong)volwassen met een ondersteuningsvraag hun eigen talent en kracht te laten ontdekken. Wij dromen van een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, talent gezien wordt en dat we het samen doen! Ook hebben we ontdekt dat wanneer we uitgaan van wat we wel kunnen, meer konden dan we dachten. Sterker nog, we ontdekten dat wanneer je je eigen fouten kunt omarmen en je hart durft te volgen en iets doet voor een medemens, dat er dan enorm veel energie vrij komt. Een aantal opgedane ervaringen waren het bewijs! Dus we zijn het avontuur gaan opzoeken. Niet alleen onszelf, maar ook anderen zijn we gaan uitdagen meer uit zichzelf te halen. Vandaar onze slogan van Pippi Langkous, die alles zegt; ” ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”.

Welkom bij KrachtVaardig

KrachtVaardig is een werkplek voor (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar midden in de samenleving. We maken hierbij gebruik van de faciliteiten en mogelijkheden binnen een realistische werkplek. Daarom werken we intensief samen met de medewerkers en vrijwilligers van Vilente, een zorgorganisatie voor ouderen. Samen zoeken we de verbinding van talenten waardoor iedereen kan werken vanuit hun kracht. Binnen deze locaties werken de werkkrachten samen met de medewerkers, vrijwilligers  en management van Vilente en ondersteunen ze de dagelijkse werkzaamheden op verschillende gebieden met passende begeleiding. Bovenstaande foto en uitspraak van Pipi Langkous vertaald eigenlijk onze visie; ” ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”. Uitgaan van de mogelijkheden en talenten.

U kunt hier de folder van KrachtVaardig downloaden

Onze locaties:

KrachtVaardig Sonnenberg

 

KrachtVaardig Pieter Pauw

 

KrachtVaardig de Pleinen

 

KrachtVaardig 64B

 

KrachtVaardig ouderengroep

 

KrachtVaardig Wolfsbosch

KrachtVaardig De Buuteplek 

  

Ambulante begeleiding

 

Over KrachtVaardig

logo

KrachtVaardig is een kleine organisatie. Dit willen wij ook blijven omdat wij dicht bij onze werkkrachten willen staan. Wij willen persoonlijk contact met onze werkkrachten, familie en andere voor de werkkrachten belangrijke mensen. Daarnaast werk KrachtVaardig intensief samen met ondernemingen, overheid en onderwijs waarbij de (jong) volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt passend trajecten krijgen.

IMG_4604

Hoe is het financieel geregeld?

Voor dagbesteding en werken worden vanuit de WMO afspraken gemaakt met de gemeente waar de werkkracht woont. Daarnaast kan in sommige gevallen een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig zijn. Er kan van de werkkrachten een eigen bijdrage gevraagd worden voor de ondersteuning die geboden wordt. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het eigen vermogen van de werkkracht en de partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Voor KrachtVaardig is een PGB (Persoons Gebonden Budget)  of andere financiering nodig. Wij kunnen hier ondersteuning in bieden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie kunt u vinden op:https://www.zorgwijzer.nl/pdf/6271.pdf?date=09-02-2020

Meer informatie over PGB kunt u vinden op: https://www.pgb.nl

klik op het plaatje om de info te openen

IMG_4539

Werkplekken:

 • Dagbesteding (WLZ, WMO, Jeugdwet)
 • Activerend werk
 • Coaching trajecten
 • Stage

Ambulante ondersteuning thuis bij:

 • Omgaan met anderen
 • Ordenen van gedachten
 • Overzicht krijgen bij huishouden
 • Omgaan met social media en internet
 • zoeken naar passende daginvulling (werk, dagbesteding)
 • Administratie (geen financieel beheer)
 • Complexe vragen (evt. doorverwijzen naar specialist)

Trajecten:

 • Toeleiden naar werk en dagbesteding
 • Sociale activering
 • Entree trajecten ism en io Graafschapcollege en gemeenten
 • VSV Trajecten (ook preventief)
 • Leer- werk trajecten
 • Arbeidstraining (half jaar) met rapportage
 • Werkfit trajecten ism BW-Oost

Branche opleidingen:

 • Horeca
 • Zorg en dienstverlening
 • Receptie
 • Bediening
 • Keuken
 • Schoonmaak

Trainingen op maat:

 • Sociale vaardigheden
 • Assertiviteitstraining
 • Werknemersvaardigheden traject (half jaar) met rapportage
 • Kassa training
 • Omgaan met oudere
 • Basisvaardigheden (Taal, rekenen, klokkijken, geldtekenen etc. op maat)

Scholing intern:

 • MBO 1 (in samenwerking met het Graafschapcollege)
  • assistent zorg en welzijn
  • assistent Horeca, voeding en voedingsindustrie
 • MBO 2 (NTI)
  • helpende zorg en welzijn

Diversen:

 • DJ (muziek) (Arnhem)
 • Fitness (Wageningen)

Voor bedrijven:

 • EIM (Eigen Initiatief Model)
 • Buddy on the job training
figuur2

KrachtVaardig werkt, traint en ondersteunt volgens het concept Hart, Hoofd en Handen. Op deze manier ontstaat er werken met passie, betekenisvol leren met passende ondersteuning. De trajecten die geboden worden binnen KrachtVaardig kunnen alleen succesvol zijn als alle drie de onderdelen aan bod komen.

Klachten
Ons klachtenreglement is van toepassing op cliënten, ouders, verzorgers, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden.

Wat is een klacht?
Een klacht is een schriftelijke melding (per brief, het formulier of e-mail) door een belanghebbende over de ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van Roos Begeleiding.

Als een belanghebbende ontevreden is of zich benadeeld voelt, dan gaan wij ervan uit dat dit in eerste instantie besproken wordt met degene die, naar zijn/haar mening, de ontevredenheid veroorzaakt. Lukt het niet om in het gesprek tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan de belanghebbende, in eerste instantie terecht bij een ander persoon (b.v. de directie) met het verzoek om te bemiddelen. Leidt dit onvoldoende tot een oplossing dan kan de belanghebbende een officiele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommisie. Roos Begeleiding is aangesloten bij Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg, Klachtenprotaal Zorg is een onafhankelijke orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een Zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Klacht indienen,

Bij het indienen van een klacht heeft de klager een naam, lidmaatschapsnummer en website nodig van Klachtenportaal Zorg.

Naam: Roos Begeleiding BV
Lidmaatschapsnummer: ID 570

Een klacht kan bij Klachtenportaal Zorg worden ingediend via:
– De site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier.
– Contact via de mail: info@klachtenportaalzorg.nl.
– Schriftelijk, door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD, Enkhuizen.

Procedure via Klachtenportaal Zorg
– Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart.
– Na ontvangst wordt de klacht beoordeeld door ‘Klachtenportaal Zorg’.
– De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
– De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
– Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager.
– Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie.
– Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
– Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
– De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
– Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
– Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg (zie bijlage).
– De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
– Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
– De klacht is afgehandeld.

Samenwerken met Vilente